t2_5459656 Всемирното Православие - ПОЧИНА АРХЕОЛОГЪТ ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ ОТ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТИзвестният български археолог проф. Тотю Тотев е починал след боледуване, на 85-годишна възраст.

 

Повече от 30 години той е работил в Археологическия институт в Шумен, филиал на БАН.Ръководил е археологически разкопки и проучвания в първите ни столици Плиска и Велики Преслав, както и на други паметници от епохата на Първото българско царство. Той е един от основателите на катедра Теология в Шуменски университет "Еп. Константин Преславски".

Особено важни са приносите на проф. Тотев в изучаване на преславската художествена култура и старобългарското материално и духовно творчество през IX-Х век.

От 1990 г. е университетски професор и чете лекции по библейска и църковна археология, християнско изкуство, средновековна българска култура и история на Византия в Шуменския университет.

Проф. Тотю Тотев е бил декан на Факултета по българска филология, история и теология на висшето учебно заведение в периода от 1992 до 1995 година и ректор на университета от 1996 до 2000 година. Автор е на 10 монографии и над 200 научни студии и статии.

Поклонението ще бъде утре.