330px-Crying_newborn Всемирното Православие - „Да поговорим! Кърменето – 3D изживяване!” СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО – 1-7 АВГУСТ 2011 ГОДИНА

Кампанията около Световната седмица на кърменето има за цел да привлече вниманието и да ангажира цялото общество към ключовото значение на кърменето за много аспекти от частния и обществен живот. 
В световен мащаб процентът на изключително кърмени деца се повишава и можем да се запитаме – защо да говорим за кърмене? Не е ли то нормален физиологичен процес? Какво общо имам аз с това?

През тази година темата на Седмицата е «Да поговорим! Кърменето – 3D изживяване!”
Всеки от нас се движи по своя собствена посока, но триизмерността на комуникацията е от голяма важност. „Да поговорим!” – триизмерната тема на Световната седмица на кърменето, говори на всеки от нас. Всички ние изпълняваме различни роли, но имаме един много силен инструмент – гласа си, за да говорим на другите за това защо кърменето има значение не само за здравето и благополучието, но също и за околната среда, за равни възможности на жените и за обществения напредък. Различните аспекти от нашия живот се преплитат и е важно да осъзнаем, че кърменето има отпечатък върху всички тях.

Нека да подсилим възприятията и знанията за кърменето и да съживим диалога, като направим Световната седмица на кърменето тази година истинско 3D изживяване – възможност за широко разгласяване на кърменето, инвестиция в едно по-здравословно бъдеще и, в крайна сметка, един обединяващ монокъл, през който да видим света. 
Всеобхватността на темата, нейната триизмерност, позволяват да мислим и говорим за кърменето не само като акт, ограничен до двойката „майка-бебе”, а да използваме различните роли, които изпълняваме в живота си – на родители, на деца на своите родители, на колеги, на съседи и др., и да поговорим за кърменето с хората, към които имаме отношение във всяка от тези роли.

Така например, като пациенти, можем да поговорим за кърменето със своя личен лекар, да се запознаем с неговата нагласа по този въпрос, да се поинтересуваме за кърменето и здравната система - дали и как младите майки получават информация и подкрепа от медицинските лица по отношение на кърменето.

Кърменето и семейният кръг – били ли сме свидетели на акт на кърмене в нашето семейство? Какво сме почерпили от този опит?

Кърменето и обществото – как влияе кърменето върху обществения живот и може ли да подобри общото благосъстояние? Некърмените деца са подложени на по-голям риск от болести и затова кърменето може да спести пари на здравеопазването и на данъкоплатците като цяло.

Кърменето и подкрепата между равни – обикновено майките с опит подкрепят жените, станали за пръв път майки, в пътя им към кърменето на техните деца. Важна е и насочвенето майките да открият хора от своето близко обкръжение (по-големи деца, мъже, партньор, майка, баба, съседи и пр.), които да ги подкрепят в решението да кърмят и да им помагат в изпълнението на това решение.

Кърменето и защитата на майчинството – всяка фирма и организация трябва да има политика, свързана с отпуска по майчинство, която позволява на майката да продължи да кърми, дори и след като се върне на работа. Също така, кърмещата майка е по-малко вероятно да отсъства от работа поради болест на детето си.

Мотото на Седмицата тази година обхваща също така междукултурната форма на комуникация по въпросите на кърменето, както и общуването на тази тема между половете и поколенията – как да предадем идеята за кърменето и ползите от него на децата и тийнейджърите, какво ние сме научили от нашите майки и баби, как да говорим с мъжете за кърмене, така че да ги превърнем в бъдещи или настоящи татковци на щастливи кърмачета.

Частта „3D” от посланието е директна препратка към глобалните комуникационни канали, с които разполагаме през последните десетилетия – Интернет, мобилни телефони, сателитна телевизия и др., чрез които информацията и посланието за кърмене може лесно и безпрепятствено да достигне на хиляди километри разстояние.

Кампанията около Световната седмица на кърменето има за цел да привлече вниманието и да ангажира цялото общество към ключовото значение на кърменето за много аспекти от частния и обществен живот. 
В световен мащаб процентът на изключително кърмени деца се повишава и можем да се запитаме – защо да говорим за кърмене? Не е ли то нормален физиологичен процес? Какво общо имам аз с това?

През тази година темата на Седмицата е «Да поговорим! Кърменето – 3D изживяване!”
Всеки от нас се движи по своя собствена посока, но триизмерността на комуникацията е от голяма важност. „Да поговорим!” – триизмерната тема на Световната седмица на кърменето, говори на всеки от нас. Всички ние изпълняваме различни роли, но имаме един много силен инструмент – гласа си, за да говорим на другите за това защо кърменето има значение не само за здравето и благополучието, но също и за околната среда, за равни възможности на жените и за обществения напредък. Различните аспекти от нашия живот се преплитат и е важно да осъзнаем, че кърменето има отпечатък върху всички тях.

Нека да подсилим възприятията и знанията за кърменето и да съживим диалога, като направим Световната седмица на кърменето тази година истинско 3D изживяване – възможност за широко разгласяване на кърменето, инвестиция в едно по-здравословно бъдеще и, в крайна сметка, един обединяващ монокъл, през който да видим света. 
Всеобхватността на темата, нейната триизмерност, позволяват да мислим и говорим за кърменето не само като акт, ограничен до двойката „майка-бебе”, а да използваме различните роли, които изпълняваме в живота си – на родители, на деца на своите родители, на колеги, на съседи и др., и да поговорим за кърменето с хората, към които имаме отношение във всяка от тези роли.

Така например, като пациенти, можем да поговорим за кърменето със своя личен лекар, да се запознаем с неговата нагласа по този въпрос, да се поинтересуваме за кърменето и здравната система - дали и как младите майки получават информация и подкрепа от медицинските лица по отношение на кърменето.

Кърменето и семейният кръг – били ли сме свидетели на акт на кърмене в нашето семейство? Какво сме почерпили от този опит?

Кърменето и обществото – как влияе кърменето върху обществения живот и може ли да подобри общото благосъстояние? Некърмените деца са подложени на по-голям риск от болести и затова кърменето може да спести пари на здравеопазването и на данъкоплатците като цяло.

Кърменето и подкрепата между равни – обикновено майките с опит подкрепят жените, станали за пръв път майки, в пътя им към кърменето на техните деца. Важна е и насочвенето майките да открият хора от своето близко обкръжение (по-големи деца, мъже, партньор, майка, баба, съседи и пр.), които да ги подкрепят в решението да кърмят и да им помагат в изпълнението на това решение.

Кърменето и защитата на майчинството – всяка фирма и организация трябва да има политика, свързана с отпуска по майчинство, която позволява на майката да продължи да кърми, дори и след като се върне на работа. Също така, кърмещата майка е по-малко вероятно да отсъства от работа поради болест на детето си.

Мотото на Седмицата тази година обхваща също така междукултурната форма на комуникация по въпросите на кърменето, както и общуването на тази тема между половете и поколенията – как да предадем идеята за кърменето и ползите от него на децата и тийнейджърите, какво ние сме научили от нашите майки и баби, как да говорим с мъжете за кърмене, така че да ги превърнем в бъдещи или настоящи татковци на щастливи кърмачета.

Частта „3D” от посланието е директна препратка към глобалните комуникационни канали, с които разполагаме през последните десетилетия – Интернет, мобилни телефони, сателитна телевизия и др., чрез които информацията и посланието за кърмене може лесно и безпрепятствено да достигне на хиляди километри разстояние.