images?q=tbn:ANd9GcR-tV0t5ejQ-XZZdh3CByyQ8cR4Toyb8pF69A&usqp=CAU Всемирното Православие - В ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗОВЕ ИМЕТО ГОСПОДНЕ, ЩЕ СЕ СПАСИ (2)При мен идват много хора, хиляди. Изповядват се, беседваме на духовни теми. Има случаи, когато хората нищо не могат да направят – за съжаление, те живеят по такъв начин, в такива условия и с такава нагласа, че тях ги чака неминуема гибел.

Но, за съжаление или за щастие, ние не можем да им кажем това, защото Христос не ни го позволява.

Нашият разум ни казва, че тях ги чака гибел.

Но вярата казва, че за Бога всичко е възможно.

И когато един такъв човек ни пита: „Какво да правя? Ето че нищо не мога да направя със себе си!“, ние отговаряме с думите на Ветхия Завет, цитирани в Деяния апостолски. Добре, ти нищо не можеш да направиш. Всички обстоятелства говорят, че ще погинеш. Същото може да се каже и за всички съвременния условия на нашия живот – и икономически, и национални, и всемирни.

Но какво казва Светият Дух?

В последните времена всеки, който призове името Господне, ще се спаси (Деян. 2: 21).

Каквито и да сме, каквито и трудности да имаме, в каквито и ситуации да се окажем, трябва да призоваваме името Господне. И ако у нас има вяра и смирение, Господ винаги ще бъде с нас и винаги ще бъде наш Спасител и Избавител.

Източник: Мъдри съвети на православните старци и светите отци