Свещено Писание или Библия се наричат книгите, написани от пророците и апостолите, по вдъхновение на Светия дух. Думата Библияима гръцки произход и означава книги. Главна тема на Светото Писание е спасението на човечеството от Месията – Сина Божи Господ Иисус Христос. В стария завет се говори за спасението чрез образи и пророчества за Месията и Царството Божие. В Новия Завет се представя  случванетона нашето спасение чрез въплъщението, живота и учението на Богочовека, запечатано в неговата кръстна смърт и възкресение. Священите книги, съставящи Свещеното Писание, са съществували още от началото на историята на Църквата. Те са били утвърдени от Църквата през 51 година (с. 85-то правило на Апостольского Собора), в 360 година  (с 60-то правило на поместния  Лаодикийски Събор), в 419 та година (с 33-то правило на поместния  Картагенски Собора), а също и в 680-та година (с 2-ро правило на Шестия 6-тия  Вселенски Събора в Константинопол).

 По времето на своето създаване,  свещените книги се делят на старозаветни и новозаветни. Първите съдържат това, което Господ е открил на хората чрез боговдъхновените пророци преди слизането на Спасителя на Земята; вторите съдържат това, което е открил и учил самия Господ Спасител и неговите апостоли.

.