apostoly_70_595 Всемирното Православие - СВЕТИ АПОСТОЛИ ОТ 70-ТЕ МАРК И АРИСТАРХСвети апостол Марко, наречен Иоан (1), за когото свети Лука споменава в книгата "Деяния на светите апостоли" (Деян. 15:37) бил поставен от апостолите за епископ на Вавилон и ревностно се подвизавал в проповядването на Евангелието. Той достигнал до такова дръзновение към Бога, че дори и сянката му изцелявала болните.

Свети Аристарх,за когото св. апостол Павел споменава в посланията си (Кол. 4:10Филим. 1:24), съпътствал върховния първоапостол и впоследствие бил поставен за епископ на Апамея Сирийска (2).

_________________

(1) Св. Марк, наречен Йоан - Спътник на апостолите Павел и Варнава в първото им апостолско пътуване; по време на второто апостолско пътуване на апостол Павел, апостол Варнава, отделяйки се от апостола на езичниците, предприел заедно със свети Иоан Марк отделно апостолско пътуване. Бел.ред.

(2) Апамея Сирийска се намирала в югозападна Сирия, при най-голямата река в Сирия - Оронт, която извира изпод земята в околностите на този град, образувайки голямо езеро. В древността Апамея бил главен град на сирийската област Апамена и получил наименованието си от Апамея, жената на Селевк I Никанор, владетел на Сирия, на когото този град дължал известността си. Бел.ред.