Z Всемирното Православие - В ПАМЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ НАШ ОТЕЦ ЙОАН КАСИАН РИМЛЯНИНПреподобният Йоан Касиан произхождал от Рим и бил син на знатни и славни родители. От ранна младост проявявал любов към науките и книгите на Свещеното Писание. Отличавайки се с прилежност и с яснота на ума, отначало изучил философията и астрономията; а после преминал към благоговейно изучаване на Свещеното Писание и го изучил така добре, че по познанията си бил един от бележитите хора на времето си. Освен това той съблюдавал девство, отличавал се с душевна чистота, благонравие и други добродетели.

 

Като напуснал отечеството си, той отишъл в Цариград при свети Йоан Златоуст. Като придобил от него нови знания и като се научил на добродетелен живот, той се оттеглил в скит. В един от тамошните манастири свети Йоан Касиан приел монашество, като всецяло се предал на послушание и на всички манастирски трудове, приучавайки се към тежкия, изискващ пост и други подвизи монашески живот.

Тези подвизи събудили у него желание за нови, по-високи духовни стремежи, и той отишъл в едно пустинно място, за да води безмълвен живот. Не малко време се подвизавал така свети Йоан Касиан, научавайки се да разбира изкушенията и изнурявайки се с големи трудове. Като желаел да получи от другите свети отци по-голяма полза за себе си, той напуснал мястото си, където съблюдавал пълно безмълвие и посетил всички манастири в Египет, Тивиада, на Нитрийската планина, в Азия, Понт и Кападокия.

Като се запознал с житията на мнозина велики отци и като изучил различни видове монашески подвизи, свети Йоан Касиан основал два манастира - мъжки и девически. Освен това написал няколко книги с поучителни слова, изпълнени с назидателни поучения, с премъдрост и полза, така че всеки, който ги чете с внимание и старание, може да почерпи не малка полза за душата си и да узнае какво е било житието и начина на мислене на светия съставител на тези душеполезни книги*.

* Преподобни Йоан Касиан е наставник в подвижническия живот. В първата от 12-те книги „за уставите на киновиите“ той говори за външния вид на монаха; във втората - за реда на нощните псалми и молитви; в третата - за реда на дневните молитви и псалми; в четвъртата - за чина на отричането от света. В 24 събеседвания с отците се съдържат беседи на пустинните отци за различни духовни предмети. В 13 събеседвания разсъждава за благодатта (бел.ред.).

Преподобни Йоан Касиан писал още против Несторий за въплъщението на Божието Слово от Пречистата Дева Богородица* и като прославил православно Божията Майка, светецът угодил на Родилия се от нея Бог.

* Ересиархът Несторий е роден в сирийския град Кесария Германикийска на р. Ефрат. Не са известни нито произходът му, нито годината на раждане. Според свидетелството на главния му противник, свети Кирил Александрийски, „той излязъл от калта и произходът му бил срамен“. След като станал Константинополски патриарх, отначало се обявил за ревностен гонител на ересите, но после сам неочаквано се оказал еретик. Започнал да заявява в църква, че Пресвета Дева Мария не следва да се нарича Богородица, тъй като е родила не Бог, а само човека Иисус, Който бил само обиталище на Божеството и оръдие на нашето спасение; този човек чрез слизане на Светия Дух върху него станал Христос, тоест помазаник, и нравствено съединен с него. На Третия Вселенски събор (431 г.) ереста на Несторий била осъдена, а самият той бил заточен отначало в манастира Евирения (близо до Антиохия), а след това - в отдалечения египетски оазис Ибис, където след няколко години умрял (бел.ред.).

Като поживял много години сред такива трудове и подвизи и като принесъл голяма полза на монасите с писанията си, свети Йоан Касиан отишъл във вечните обители*.

* Свети Йоан Касиан починал на 23 юли 435 г. Денят на паметта му - 29 февруари, е само във високосни години. А когато месец февруари има 28 дни, тогава службата на свети Йоан Касиан се пее на повечерието (бел.ред).