2Q== Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК ВАРУХ

Свети пророк Варух бил ученик, приятел и писар на св. пророк Йеремия. Той записвал пророчествата на пророк Йеремия за нашествието на вавилонците и за плена на юдеите заради греховете им.

Много пъти пророците предупреждавали своя народ, че ще бъдат пленени и предадени в ръцете на халдеите, но юдеите не ги слушали, ожесточавали се и ги преследвали. Веднъж, след като пророк Варух чел на народа в храма, царят изгорил свитъците и наредил да затворят пророците в тъмница.

Чак след превземането на Йерусалим те били освободени от халдеите (Иер. гл. 36-38). Заедно с учителя си св. Варух горко оплаквал разрушаването на Йерусалим от Навуходоносор. Св. Варух живял не дълго след мъченическата кончина на пророк Йеремия и умрял в Египет през VI век пр.Хр..