sv aristarh pud trofimСвети Аристарх, за когото се споменава в книга Деяния ня светите апостоли (Деян. 19:29) и в посланията на свети апостол Павел до колосяни (Кол. 4:10) и до Филимона (Филим. 1:24), е бил епископ в сирийския град Апамея (1).

 

Свети Пуд, за когото говори апостол Павел във Второто послание до Тимотея: Поздравяват те Евул, Пуд (2 Тим. 4:21), бил член на римския сенат (2). Като благочестив и добродетелен човек, приемал у дома си светите апостоли Петър и Павел; при него се събирали и други вярващи за молитва, тъй че неговият дом впоследствие се превърнал в църква, която получила името Пастирска. Преданието разказва, че в тази църква е свещенодействал самият апостол Петър.

Свети Трофим, за когото споменава книга Деяния на светите апостоли (Деян. 20:4), както и апостол Павел в същото Второ послание до Тимотея с тези думи: Трофима пък оставих болен в Милит (2Тим. 4:20), заедно с апостолите Пуд и Аристарх страдал заедно с апостол Павел при всички гонения срещу него.

Споменатите трима апостоли починали в Рим заедно с апостол Павел (3), като били посечени с меч по заповед на Нерон (4).

 

___________________

1. Апамея се намирала в югозападната част на Сирия и била разположена на брега на река Оронт.

2. Сенатът в Рим бил най-висшето правителствено учреждение, което решавало всички държавни дела.

3.  Кончината на светите апостоли била около 65 г.

4. Римският император Нерон управлявал от 54 до 68 г. и бил един от най-жестоките гонители на християните.

 

 sv aristarh

Св. апостол Аристарх 

sv trofim

св. ап. Трофим