63D99BF9708F1E8D4C070C3EDFB04640 Всемирното Православие - ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ И ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ ОТНОСНО КАСИРАНЕТО НА ЕПАРХИЙСКИТЕ ИЗБОРИ В СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯОСОБЕНО МНЕНИЕ на Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил, заявено на извънредното заседание на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия в пълен състав на 24 февруари 2024 г. (прот. № 3)

Запазвайки уважението си към всички членове на Светия Синод и изразявайки признателността си към Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан за коректно и изрядно проведения в процедурно отношение избор, заявяваме, че се разграничаваме, като гласуваме против  решението на Св. Синод от 24. 02. 2024 г., Протокол №3, отнасящо се до касирането на проведения избор за Сливенски митрополит в Сливенска епархия.

 

Съгласно чл. 88, ал 2, от УБПЦ-БП, Св. Синод изслуша доклада на Високопреосвещения Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на овдовелия Сливенски митрополитски престол, относно проведения на 18 февруари в сградата на Сливенска света митрополия избор на двама кандидати за Сливенски митрополит. От доклада и приложените изборни книжа стана ясно, че изборът е протекъл при спокойна атмосфера и строго спазване на уставната процедура.

В допустимия от УБПЦ-БП срок в Сливенска света митрополия са входирани две жалби от участници в проведения избор.

Първата жалба е постъпила на 20 февруари от епархийските избиратели ст. ик. Евгений Георгиев Янакиев, свещеник Серафим Костадинов Барбуков и Димо Костадинов Димов. Според жалбата, между първия и втория тур „голяма част от избирателите“ противоуставно напуснали помещението за гласуване, без да са напускали заключената и затворена за достъп на външни лица сграда на Сливенска митрополия. Жалбоподателите твърдят, че това дало възможност да се „уеднаквят действията на някои избиратели“ с цел да се избере „един фаворит“ и „един неизбираем“ кандидат. Според жалбоподателите това опорочава проведения избор.

Категорично възразяваме относно аргументите посочени в жалбата. В УБПЦ–БП няма забрана за напускане на изборното помещение при провеждане на избор. Избирателите са имали достатъчно време  да обсъждат кандидатите за свой митрополит и преди започване на самия избор и от това право те не могат да бъдат лишени.

Възразяваме и относно твърдението в жалбата, че вторият от кандидатите  е „неизбираем“ и, че имено с тази цел е била направена договорка за избирането му в числото на двамата кандидати.

Обстоятелства, които поставят под въпрос достоизбираемостта на Константийския епископ Михаил, не станаха достояние по установения ред до деня и часа на заседанието на Св. Синод. Следователно, въз основа на гореказаното считаме жалбата за несъстоятелна.

Втората жалба е именувана „доклад“ и е подадена  от епархийския избирател ст. ик. Евгений Георгиев Янакиев на 21 февруари. Тя не е по отношение редовността на избора, а се отнася  до действия или бездействия  на еп. Йеротей с имоти на Поморийския манастир. Заявяваме, че изложеният проблем и отнасящите се към него приложени документи изискват задълбочено обследване и експертно становище, както и възможност да се поиска обяснение от обвинения в нарушения еп. Йеротей. За съжаление в духа, в който бе проведено заседанието, нямаше възможност да се направи сериозна дискусия. Прие се да бъде касиран изборът въз основа на съмнения в злоупотреби и нарушения, без изследване и доказване на твърденията на жалбоподателите. Това неизбежно води до други съмнения, че жалбоподателите е възможно да си служат с клевета. Следователно, ако при задълбочено проучване на изложения проблем би се оказало, че твърденията на жалбоподателите са неверни, т.е. те си служат с клевета, то на  жалбоподателите трябва да бъде потърсена отговорност и отнети правата на епархийски избиратели. Също така  на всички ни е известно от каноните на светата ни Църква, че клирик, който си служи с лъжа, не трябва да извършва св. литургия.

В хода на заседанието припомнихме и въпроса на Никодим от 7 глава от Евангелието от св. Йоан Богослов, но за съжаление не бе обърнато внимание на този евангелски текст. Този въпрос „Осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят и узнаят, какво върши?“ поставяме и сега.

Считаме за крайно неуместно и ненавременно в навечерието на каноническия избор да се използва като довод отсъствието на качества у избраните. Св. Синод се е произнесъл за наличието на качества у достоизбираемите епископи един път при одобряването им за епископска хиротония и втори път при включването им в листата с избираемите за митрополит. Тази листа е публикувана и е известна на цялата общественост, както и на Поместните православни църкви.

В предвидената в Устава на БПЦ-БП процедура за провеждане на избор за митрополит има достатъчно дълъг времеви интервал, в който има възможност да се огласят налични обстоятелства, които биха били пречка някой от епископите в листата да бъде избран за митрополит. Ако на жалбоподателите такива са били известни, но не са сезирали своевременно по надлежния ред за това, a са изчаквали резултатите от епархийския кръг на избора и виждайки, че тези резултати не ги удовлетворяват, тогава подават сигнал за обстоятелства, касаещи качествата на избраните епископи, то в такъв случай такива избиратели са подвеждали Св. Синод чрез премълчаването си и поставят Св. Синод в невъзможност за полезно действие.

Писането на материали в медиите, без конкретно сезиране, няма правни последици.

Бихме се съгласили, че ако действително има сериозни възражения по характеристиките на избраните, които са каноническа пречка за избирането им, или има представяне на сериозни доказателства относно нравствените качества, които са несъвместими с епископския сан или за извършени престъпления, то това действително би било основание за жалба и касиране на избора, какъвто бе случая с касирането на избора за Варненски митрополит при първото провеждане на каноничен избор през 2013 г.

Поддържаме убеждението, че според УБПЦ-БП, постъпилите жалби не дават основание за касиране на епархийския избор, проведен на 18 февруари в сградата на Сливенска света митрополия.

По нашата архиерейска съвест считаме, че чрез този подход за касирането на избора се проявява несправедливост, на което ние като православни архиереи нямаме право.

Чувството за отговорност пред Бога и Неговия народ ни води към поддържане на тази позиция за разграничаване от решението на Св. Синод за касиране на избора за Сливенски митрополит, вписано в настоящия протокол № 3 от 24.02.2024 г.

    Подписи: 

                    † НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ

                    † ВИДИНСКИ  МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ