27D9EDC91C82A00BC25D6C305FEA082E Всемирното Православие - ПОЧИНА ПРОТОПСАЛТ ДОЦ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВС прискърбие съобщаваме, че в ранната утрин на 11 януари се престави в Господа протопсалт доц. Димитър Димитров. 

От млада възраст той бе възпитан религиозно-нравствено и закърмен с любов към Бога, своите ближни и църковното пеене. Бог насочва неговите стъпки към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а след нейното завършване - и към Духовната академия. Успоредно със своето следване доц. Димитър Димитров учи и в Държавното музикално училище.

След завършване и на двете школи пет години следва и завършва задочно Теоретичния факултет на Българската държавна консерватория със специалност „Музикална педагогика“. Преди повече от 50 години става съосновател и диригент на прославения Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел-Ангелогласния“. Преди повече от 40 години е назначен от Св. Синод за преподавател по музика в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (сега Богословски факултет при СУ), където и получава научното звание доцент. Много са неговите ценни изяви като педагог и в други богословски и светски школи. Високо се оценяват трудовете му като изтъкнат хоров диригент и активен участник в музикалния живот у нас и в чужбина. Затова, по достойнство, през 2002 г. той е обявен за „Музикант на годината“, Св. Синод го удостои с ордена на Българската православна църква „Св.св. Кирил и Методий” I-ва степен.

Като диригент на смесения хор при Патриаршеската катедрала през тези 46 години, той достойно продължаваше делото на своите знаменити предшественици: Апостол Николаев-Струмски, Добри Христов и Ангел Попконстантинов. Под неговото умело ръководство този хор има значим дял в богослужебния живот на Патриаршеската катедрала и принос в българското църковно-песенно изкуство.

Опелото на протопсалт доц. Димитър Димитров ще бъде на 14 януари неделя, след Божествената света литургия в 12 часа, в Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски”.

 

8E091E8EDC92D1620B36D385A151259A Всемирното Православие - ПОЧИНА ПРОТОПСАЛТ ДОЦ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ