През 1993 година в САЩ е публикувана «Православна учебна Библия: Нов Завет и Псалтир» (The Orthodox Study Bible: New Testament and Psalms). Това е бил първият текст на Свещеното писание на английски език, придружен с преглед на идеите на Източно православната църква. Изданието е било подготвено от Академията по православна теология Свети Атанасий в Калифорния. Веднага след публикуването на изданието започва работа по издаването на пълния текст на Стария Завет. При подготовка на Библията са използвани два предишни превода на английски. Първият от тях е Brenton text- английски превод на гръцкия текст на Стария Завет, публикуван през 1851. Вторият -  New King James Version, подготвено от издателство “ Thomas Nelson”.  

 

В новото издание от 2008 година последователността при подредбата на Старозаветните Книги, съответства на публикацията на първото издание на Стария Завет на Светия Синод на Гръцката православна църква от 1928 г. Представяното издание Православна учебна библия също е изготвено от Академията по православна теология Свети Атанасий”. Членове, които са наблюдавали изданието са православни иереи, а също и водещи православни богослови от всички канонични юрисдикции, представени в Северна Америка.  Композицията на Православната учебна Библиясе отличава с увод,  кратък обзор на библейските книги и кратка история на Православната църква. Всяка библейска книга се съпътства от сведения за автора и, за времето на създаване. От своя страна, всеки библейски текст е придружен от кратки коментари, написани на базата на православната екзегетична традиция. В края на книгата са поместени поучения от четенето на Библията, указател на библейските богослужебни четива за цялата година, речник на основните библейски термини, утринни и вечерни молитви и др.

 

 

С изданието и с неговото представяне на английски можете да се запознаете тук.

 

 

                                                                                                                                               Източник: Богослов.ru