images?q=tbn:ANd9GcT8M1guLRRwaD2qqfGibmgmgQgK1F4qNhf4Ng&s Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕКИПА НА „ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕ“ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХБратя и сестри в Христа,

В навечерието сме на избор на Патриарх на Българската православна църква. Няма нужда да се обяснява каква е ролята на тази свещена институция в запазването на българския род и на нашата Родина. Днес много от българите дори не знаят, че нашата църква е Богосъставен организъм, тя е Тяло Христово и в нея ние спасяване душите си, за да се сподобим с вечен живот.

Българската православна църква е преживяла не само десетилетия, но и векове на гонение. Но тя така е попълнила пантеона на българската святост с хиляди светии, които се молят за българския народ от небесата.

 

Разбира се, че днес, когато секуларната култура е обсебила съвременния човек и той е напълно непросветен за православната си вяра, опасностите по отношение на Църквата не са отминали, защото незнаещите лесно могат да бъдат манипулирани. Те не познават истинските опасности, които стоят пред българското православие, истинските врагове, истинската бран...Те не познават истинския църковен живот, неговите авторитети, които много често биват представяни пред света в неправилна светлина.

От своя страна, сред народа Божий могат да се видят активни „дейци“, които без всякакво благословение, без да познават кандидатите за патриарх и без да имат реална (само илюзорно-медийна!) представа за изборния процес, вече „знаят“, че резултатът от избора е уговорен и дори оспорват легитимността и приписват някакви съмнителни бъдещи действия на новоизбрания патриарх.

Бихме искали да призовем вярващите православни християни да не спират молитвата и да не се поддават на подобни внушения, които дискредитират имената на достойните ни владици и внушават съмнения около законния избор и личността на бъдещия патриарх. Подобни оценки са не само далеч от истината и са резултат от лична превъзнесеност на разпространителите, но и наливат вода в мелницата на враговете на Църквата.

Да се доверим на Бога и на Неговата милост към българския народ и да Го призовем да постави начело най-достойния, защото и тримата предложени владици са достойни и са светилници, които Господ е поставил нависоко и църковният народ отдавна ги е съзрял!