60764.b Всемирното Православие - ПЕТДЕСЕТНИЦАНа 50-я ден от Господнето възкресение Дух Свети слязъл над апостолите и ги обдарил с благодатните Си дарове. Петдесетница, празникът в памет на странстванията на иудеите в пустинята, в който ден е получен Синайското законодателство, за апостолите бил двойно свят ден, защото е денят на Възкресението – неделният ден. Събрани в Сионската горница, сред тях била и св. Богородица, и други вярващи – всичко 120 души.

В 10 часа, 3-я час по еврейско време, настанал необикновен шум. Като че ли вихрушка се спуснала над къщата, дето били събрани. Над главите на всички запламтели огнени езици – видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Изпълнени с Неговите дарове, те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на разни езици. Тъй простите галилейски рибари били умъдрени, духовно просветени в разбиране на истините на вярата. Това им дало бодрост, сила и мъжество да идат по всички краища на света за проповед на Евангелието, с готовност да отдадат и живота си за вярата Христова.

По причина на необикновения шум, около оная къща се натрупал хиляден народ. Всеки се чудел, като слушал апостолите да говорят на разни езици – езикът на народността на всеки присъстващ. А послучай празника в Йерусалим на тоя ден се събрали хора от най-различни народности. Като не могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите се помислили, че апостолите са пияни. Затова св. апостол Петър от покрива на къщата, за да бъде чут от множеството, произнесъл проповед, като пояснил, че не са пияни, а изпълнени от Дух Свети, и ги приканил към покаяние. И в оня ден се присъединили към вярата в Христа и се кръстили около 3 хиляди души (Деян. 2:1-41).

На тоя ден вечерната служба се съединява с утринното богослужение след св. литургия, защото молитвите за изпросване даровете на Светия Дух са коленопреклонни, а до Петдесетница в знак на духовна радост, на богослужението не се коленичи. На Великия прокимен: „Кой Бог е велик като нашия Бог? Ти си Бог, Който правиш чудеса“ – от олтарните двери се хвърля орехова шума към богомолците. Шумата напомня за огнените езици над главите на апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домовете си за благословение.