436424367_825815122924100_4243662584252872264_n Всемирното Православие - НОВО УЧИЛИЩЕ ОТВАРЯ ВРАТИ ВЪВ ВИДИН (2) D6954497A477CAA0B609D21B150FA2A7 Всемирното Православие - НОВО УЧИЛИЩЕ ОТВАРЯ ВРАТИ ВЪВ ВИДИН (2)Ново училище в град Видин ще отвори врати през учебната 2024 - 2025 година!

Със заповед на министъра на образованието, на 22 март 2024 г. в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е вписано Частното начално училище „Митрополит Неофит Видински“.

Училището е съвместна инициатива на Видинската света митрополия и Фондация „Частно начално училище Митрополит Неофит Видински". То ще се помещава в сградата на старото епархийско училище, на адрес: гр. Видин, кв. Калето, ул. Цар Иван Срацимир, №16.

За новата учебна 2024 - 2025 година училището ще обяви прием за деца в четвърта предучилищна група и ученици в първи клас.

Това е първото частно училище в община Видин. Неговите учредители от Видинската света митрополия и Фондация „Частно начално училище Митрополит Неофит Видински“ се стремят към осъществяването на идеала за модерно образование, съчетаващо най-добрите съвременни постижения и практики с традиционната за българското училище православна духовност.

Целта е прилагането на държавните образователни стандарти да става в среда, която цени човешката личност и съдейства за въплъщаването в живота на децата и учениците на непреходните християнски добродетели на любовта към Бога и към ближния, взаимопомощта и състрадателността, ученолюбието и трудолюбието, миролюбието и съзидателността.

Училището носи името на бележития Видински митрополит Неофит, светителствал в град Видин в периода 1914 – 1971 г., с чието благословение и под чието ръководство е построено първото общообразователно прицърковно училище у нас – Епархийското девическо професионално училище „Тома Лозанов“ в град Видин през 1934 г.

Тази година се навършват 90 години от освещаването и първия прием на ученици в епархийското училище.

За Видинска света митрополия е изключително голямо благословение, че в деветдесетгодишнината от основаването на епархийското училище то отново отваря врати, за да продължи своята мисия да просвещава умовете и сърцата на своите деца и ученици с научното познание и непреходните

Христови добродетели, които са в основата на ценностната система на съвременното ни общество.

С Божията помощ, на добър път на новото училище!

За много и благословени години!

bf139ec764103d064d5d74176dc56b11 Всемирното Православие - НОВО УЧИЛИЩЕ ОТВАРЯ ВРАТИ ВЪВ ВИДИН (2)

90-годишното епархийско училище в града ще приема отново ученици