mitr_ioanikii Всемирното Православие - СЛИВЕНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ: „15 СЕПТЕМВРИ – ДА ОТВОРИМ ДУХОВНИТЕ СИ ОЧИ“ (2)Датата 15 септември всяка година е велик ден, ден славен за учениците. Прекрачвайки прага на училището, те ще седнат на чиновете си, за да получат знания, да се просветят, възпитат и обогатят. Всичко това им дава шанс за утрешния по-сигурен и по-спокоен ден.

   Когато един венец е с различни благоуханни цветя, той повече привлича, повече радва и дори респектира. Учителите и учениците представляват един венец. Нито учениците могат без учителите, нито учителите без учениците. Те взаимно се допълват, за да имаме утре достойни български граждани.
   Знаейки трудностите и познавайки напрежението, благоговея пред учителите, защото те просвещават и дават нещо много важно, съществено за живота на детето – отварят му духовните очи към просветата и науката.

   Затова, драги ученици, обичайте, уважавайте и почитайте вашите учители! Те ви дават най-ценното – знания. Те ви улесняват и подпомагат за утрешния ваш живот. Без знания, без мъдрост, без възпитание утре обществото няма да е силно, а ще бъде вяло. А когато има знание, мъдрост, търпение, тогава обществото е по-морално и има по-голяма надежда.

   Затова 15 септември е ден светъл в душите. Когато светлината на любовта е в децата и учителите, тогава техният успех ще е сигурен в утрешния ден.

   Пътят на надеждата, вярата и любовта е най-правилният, най-сигурният. Тези три велики християнски добродетели са всичко. Без вяра животът е хаотичен, без надежда е труден, без любов е невъзможен. Още от малки учениците трябва да следват тези добродетели, защото каква полза от учени престъпници и от неморални учени. Образованието и възпитанието трябва да вървят ръка за ръка. Знаем, че този път е свързан с трудности и неприятности, но по-добре чрез трудности и неприятности да вървим по правилния път, отколкото с охолство – към широкия гибелен път, който води до смутени съвести, греховни изживявания, към бездънната пропаст на ада.

   Драги учители, родители, ученици, вземайте сладостта и доброто, както пчелата – нектар от цветовете. Така ще изградите вашия морален облик и той ще сияе сред мрака и трудностите, защото както слънцето прогонва мрака, така и моралът прогонва духовното невежество. И тогава, когато този облик, макар и трудно, почне да се изгражда, ще вкусите от сладостта и радостта на тези три велики добродетели – Вяра, Надежда и Любов.

С благословение за успешна учебна година!

Сливенски митрополит Йоаникий

 

P.S. Наскоро Министерство на образованието и науката одобри синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас.

 +    +    +

Източник: Хвалете името Господне. Синодално издателство, София, 2005 г.

19.09.2002 г. – Информационен бюлетин на XI СОУ „К. Константинов“ – Сливен