ministerski-syvet-bgnes Всемирното Православие - НА 7 МАРТ 2018 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ ОТТЕГЛИ ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯНа редовното си заседание на 7 март 2018 г. българското правителство промени решението си от 3 януари 2018 г. и оттегли Истанбулската конвенция, чиято ратификация по първоначален план трябваше да се състои в Народното събрание през първата половина на настоящата година.

Министър-председателят Бойко Борисов е прочел решението по време на правителственото заседание, докато в Народното събрание се провеждаше обсъждането на референдум за конвенцията. След дискусията депутатите гласуваха референдум да не се провежда.

Истанбулската конвенция породи интензивни обществени дебати, подписки, петиции и протести, тъй като българският народ ясно разчете в този документ опит за подмяна на традиционните разбирания и ценности, свързани с пола, семейството, морала, възпитанието и образованието на децата, макар и проектът да се представяше като "Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие".

Всенародната реакция срещу Истанбулската конвенция бе достойно оглавена и мъдро обоснована от Св. Синод на Българската православна църква.

В официалното си Становище относно ратификацията на конвенцията Св. Синод подчерта, че е "против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. /.../ Българският парламент с позицията си по Истанбулската конвенция ще даде ясен знак дали се вслушва в гласа на народа или в други гласове. И дали защитава теории, продукт на социалното инженерство и които засягат фундамента на обществото – човека, неговата вяра, семейство и нравствени ценности. /.../ БПЦ не приема узаконяването на категории като „джендър”, „джендърна идентичност”, полът като „социално изградени роли”, „джендърно разбиране”, „нестереотипни джендърни роли” и пр. /.../ Или най-общо, в предметния обхват на защита чрез понятието (gender) попадат и лицата, които се определят със социален пол, различен от биологичния, а не само жените и момичетата. /.../ Всяка власт е от Бога и в обществото трябва да се постигне съгласие, което е за добруването на българския народ и е в съзвучие с мотото на българското председателство на Европейския съюз – Съединението прави силата. Св. Синод не подкрепя Конвенцията, заради задълженията за предприемане на законодателни и други мерки от страна на държавите да въвеждат понятия и принципи, противоречащи на обществения и правен ред и изконни нравствени ценности."

В Обръщението си по същия проблем Св. Синод заяви: "Според „Всеобщата декларация за правата на човека“: „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.” Нравствен ориентир за съхраняването му е верността и доверието между съпрузите във всичките им измерения. Без тях то ще се разпадне, а създаденото поколение ще остане лишено от любов, грижа и възпитание. Последствията от отричане на библейските истини са трагични и ние сме свидетели на тях в много общества, в които „джендър” идеологията отдавна е държавна политика. Призоваваме Народното събрание да не ратифицира Истанбулската конвенция, в която се въвеждат понятия, противоречащи на нашата православна вяра, национални традиции и правна система! Призоваваме българският народ да отстоява вярата си, която го е съхранила във всички исторически изпитания! Свещен отечески дълг на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия е да припомни на Божия народ думите на Св. Библия: „Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!“ (Ис. 5:20)."

С тази своя мъдра и навременна позиция Българската православна църква отново засвидетелства високата си отговорност спрямо съдбините на българския народ и благодатната сила на спасителната православна вяра, чрез чиято съвършена духовно-нравствена пълнота Църквата възпитава, ръководи и пази поверения й от Бога народ за Божия слава и наше спасение!

Текст: Десислава Панайотова

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=257906