Z Всемирното Православие - ПРЕП. ИУСТИН ПОПОВИЧ:  УЧЕНИЕТО ЗА СВЕТИЯ ДУХ В ЦЪРКВАТА (2)Какво представлява Богочовекът Христос; кое в Него е Бог и кое – човек. Как се разпознава Бог в Богочовека и как – човекът? Какво ни дари Бог на нас, хората, в лицето на Богочовека и с Богочовека? Светият Дух – Духът на истината (Иоан.16:13), ни разкрива всичко това, явявайки ни цялата истина за Него – за Бога в Него и за човека и (откривайки ни това), което ни е дарено от Него. А то неизмеримо превъзхожда всичко, което човешки очи някога са виждали, човешки уши някога са чували (ср. 1Иоан. 1:1), и което някога е идвало на ум на някой човек (ср. 1Иоан. 15:26; 16:13; 1Кор.2:4-16; Еф. 3:5).

 

 С живота Си в тяло на земята Богочовекът основа своето Богочовешко тяло, Църквата, и с това подготви земния свят за идването, живота и дейността на Свети Дух в тялото на Църквата като душа на това тяло. В деня на светата Петдесетница Светият Дух слезе от небето в Богочовешкото тяло на Църквата и остана навеки в него като всеживотворяща негова душа (Деян. 2:1-4:7). Светите апостоли със светата си вяра в Богочовека Господ Иисус Христос като Спасител на света, като съвършен Бог и съвършен човек образуват това видимо Богочовешко тяло на Църквата. И слизането, и цялата дейност на Светия Дух в Богочовешкото тяло на Църквата се извършват благодарение на Богочовека и заради Богочовека (ср. Иоан. 14:26; 15:26; 16–7:13), заради Когото и Дух Свети дойде в света (1). Всичко в Богочовешкото домостроителство на Спасението е обусловено от Богочовешката Личност на Господ Иисус Христос и всичко става и всичко се извършва в категорията на Богочовечността. Това се отнася и за дейността на Светия Дух. Цялата Му дейност в света е неотделима от Богочовешкия подвиг на спасението на света от Господ Христос. Чрез всички безсмъртни дарове на Троичното Божество и на Самия Свети Дух Петдесетница идва в Църквата на светите апостоли – в светата апостолска вяра – до светото апостолско предание – до светата апостолска йерархия – във всичко апостолско – във всичко Богочовешко.

Денят на Свети Дух, започнал на Петдесетница, продължава непрекъснато в Църквата с неизказана пълнота на всички Божествени дарове и животворни сили (ср. Деян. 10:44–48; 11:15-16; 15:8-9; 19:6).

Всичко става чрез Светия Дух

Всичко в Църквата – и най-малкото, и най-голямото – се извършва чрез Светия Дух.

Когато благославя преди каденето, свещеникът моли Господа Христа да изпрати благодатта на Пресветия Дух (1). При хиротония на епископ, когато неизразимото Божие чудо – светата Петдесетница – отново се повтаря и се познава цялата пълнота на благодатта, това е най-очевидно свидетелство за факта, че целият живот на Църквата е в Светия Дух. Без съмнение, Господ Иисус Христос е в Църквата чрез Светия Дух и Църквата е в Господа Христа чрез Светия Дух. Господ Христос е главата и тялото на Църквата; Светият Дух е душата на Църквата (ср. 1Кор.12:1-28). От самото начало на Богочовешкото домостроителство на спасението Светият Дух положи Себе Си в основата на Църквата – в основата на тялото Христово, като извърши въплъщението на Словото.

Всъщност всяка света тайна и всяка света добродетел е малка Петдесетница: чрез тях Светият Дух слиза върху нас, в нас. При това, слиза същностно, т.е. истински и реално с всичките Си Божествени, същностни енергии. Той е богатството на Божеството, бездна от благодат и живот на всяка твар“ (из 8-а и 9-а песен на Цветния Триод).

Христопознание чрез Светия Дух

Новозаветното благовестие: „Чрез Светия Дух Господ Христос пребивава в нас и ние в Него“, е вечно. Самото присъствие на Светия Дух в нас свидетелства за това. Чрез Светия Дух ние живеем в Господ Христос и Той в нас. И знаем това от духа, който ни е дал ( Иоан.3:24). Човешкият ни дух чрез Светия Дух става способен за правилно и истинско христопознание. Знаем какво има в Бога и в Богочовека по Духа, Който сме приели от Бога (1Кор.2:12; 1Иоан. 4:13).

За да придобием познание за Богочовека Христос – едното Лице на Светата Божествена Троица – ни е необходима помощта на останалата Света Двоица: Бог Отец и Бог Свети Дух (ср. Мат. 11:27; 1Кор. 2:12). Светият Дух е Дух на премъдрост (Еф. 1:17). Чрез Божествената мъдрост Той открива и съобщава в сърцето на вярващия тайната на Иисус Богочовека и по този начин духоносецът достига до истинско Христопознание. Никой човешки дух с никакви собствени усилия не е в състояние да познае Христовата тайна в нейното Божествено и спасително съвършенство и пълнота. Единствено и само Светият Дух открива това на човешкия дух, поради което е и наречен Дух на откровение. По тази причина духозарният апостол благовести: никой не може да нарече Иисуса Христа Господ, освен чрез Духа Светаго (1Кор.12:3). Светият Дух като Дух на истината и като Дух на откровението въвежда във всяка истина на Христовата Богочовешка Личност и на Богочовешкото Му домостроителство на спасението и ни учи на всичко Христово (Иоан.14:26; 16:13; 1Кор.2:6–16). Това е причината за факта, че и цялото Христово Евангелие с всичките си Богочовешки реалности се нарича откровение. Това е причината, поради която всяко свещенодействие, чинопоследование, служба, Тайнство и действие в Църквата се извършват с призоваване, епиклеза на силата и благодатта на Светия Дух.

С една дума, Светият Дух, Който винаги е Дух на Богочовека Иисус Христос (Гал. 4:6.), предвожда и ръководи целия живот на Църквата във всичките му безбройни Богочовешки реалности и прояви. Затова и в светото Евангелие е казано: Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов (8:9). Херувимски потопен в Богочовешката тайна на Църквата като в най-скъпа Божия всетайна, свети Василий Велики възгласи всеистинското благовестие: „Светият Дух архитектства (т.е. гради, съзижда, строи – б.пр.) в Божията Църква.