9k= Всемирното Православие - СВ. ЕФРЕМ СИРИН:  БОГОЧОВЕЧЕСТВОТО НА СПАСИТЕЛЯ (2)Преп. Ефрем Сирин (306–373)

Изповядваме един и същия съвършен Бог и съвършен Човек. Той е Бог-Слово, станало Плът.

Защото, ако Той не е бил плът, тогава за какво е Мария? И ако Той не е Бог, то Гавриил кого нарича Господ?

Ако Той не е бил плът, кой е лежал в яслите? И ако не е Бог, кого са славили ангелите, слезли от небето?

Ако Той не е бил плът, кой е бил повит в пелени? И ако не е Бог, в чест на кого е вървяла звездата?

Ако Той не е бил плът, кого е носил в обятията си Симеон? И ако не е Бог, кому е казал: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико“

Ако Той не е бил плът, кого е взел Йосиф, бягайки в Египет? И ако не е Бог, върху кого се изпълва казаното: от Египет повиках Сина Си?

Ако Той не е бил плът, кого е кръстил Йоан? И ако не е Бог, кому Отец е казал: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“?

Ако Той не е бил плът, кой е огладнял в пустинята? И ако не е Бог, кому са пристъпили да служат ангелите?

Ако Той не е бил плът, кой е бил поканен на сватбата в Кана Галилейска? И ако не е Бог, кой е превърнал водата във вино?

Ако Той не е бил плът, кой е взел в ръцете си хлябовете в пустинята? И ако не е Бог, кой с петте хляба и двете риби е наситил пет хиляди души, освен жените и децата?

Ако Той не е бил плът, кой е спал в кораба? И ако не е Бог, кой е запретил на вълните и морето?

Ако Той не е бил плът, с кого е ял Симон фарисей? И ако не е Бог, кой е отпуснал греховете на грешницата?

Ако Той не е бил плът, кой е носил човешки одежди? И ако не е Бог, кой е изцерил кръвоточивата с докосване до одеждите?

Ако Той не е бил плът, кой е плюнал на земята и направил калчица? И ако не е Бог, кой чрез калчицата е дал проглеждане на слепите очи?

Ако Той не е бил плът, кой е плакал при гроба на Лазаря? И ако не е Бог, кой е заповядал да излезе от гроба четверодневният мъртвец?

Ако Той не е бил плът, кого са хванали иудеите в градината? И ако не е Бог, кой с думите: „Аз съм“, ги повалил на земята?

Ако Той не е бил плът, кой се е изправил на съд пред Пилата? И ако не е Бог, кой насъне е изплашил жената на Пилата?

Ако Той не е бил плът, от кого са били съблечени дрехите, що са делили войниците? И ако не е Бог, защо с разпъването Му слънцето помръкнало?

Ако Той не е бил плът, чии ръце и нозе са били приковани на кръста? И ако не е Бог, от що се е раздрала църковната завеса, камъните се разпукали и гробовете отворили?

Ако Той не е бил плът, кой е бил разпънат на кръста? И ако не е Бог, кой е разтърсил земята от основите ѝ?

Ако Той не е бил плът, кой е висял на кръста между разбойниците? И ако не е Бог, кой е казал на разбойника: „Днес с Мене ще бъдеш в рая“?

Ако Той не е бил плът, кой е извикал и изпуснал дух? И ако не е Бог, от чий глас много тела на починали светии възкръснали?

Ако Той не е бил плът, кого са гледали жените, че полагат в гроба? И ако не е Бог, за кого са им казали ангелите: „Възкръсна, няма го тука“?

Ако Той не е бил плът, на кого Тома е пипал раните от гвоздеите? И ако не е Бог, кой е влязъл през затворени врата?

Ако Той не е бил плът, кой е вкусвал (риба) при Тивериадското море? И ако не е Бог, по чие повеление се напълнила мрежата?

Ако Той не е бил плът, кого са видели апостолите да се издига към небето? И ако не е Бог, кой се е възнасял при възклицанието на светите ангели и кому е вещаел Отец: „Седни от дясната Ми страна“?

Ако Той не е Бог и Човек, то най-после лъжливо е нашето спасение, лъжливи са и вещанията на пророците.  

 

 

2I6SuyGog4FIwbvr4nPbqNYnddARuW1mp5cMWmIu0af81vZ9U8KZeEY2hX6_T6ApofeMlJrq3dtlpN_csL4TmdMmziXWCG7DC8F_-B64qDqPBZ31peopFBaYWbDWTqt412cRXogHU7O3MA Всемирното Православие - СВ. ЕФРЕМ СИРИН:  БОГОЧОВЕЧЕСТВОТО НА СПАСИТЕЛЯ (2)

 

 

 

Господ Иисус Христос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   +   +

Псалтир на св. Ефрем Сирин, превел архим. Методий, ДФ, „Абагар“, печатница Велико Търново, 1992 г., Пс. 23.