sv_maria_magdalina Всемирното Православие - СЪВРЕМЕННО ЧУДО СЪС СВЕТА МАРИЯ МАГДАЛИНА, ПРЕДОСТАВЕНО НА САЙТА „ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕ“За едно съвременно чудо на св. Мария Магдалина разказва православната християнка Р., която изпрати своето свидетелство до сайта „Всемирното православие”.

Тя се черкува в храм на светицата и през 2016 г. трябвало да занесе в храма имена на своя позната, които да бъдат записани от група, заминаваща на поклонническо пътуване. Тъй като мъжът ѝ бил с високо кръвно и я чакал след докторски преглед в колата, жената мислела само да предаде имената и да си тръгне, била облечена спортно и не била с нагласа да участва във вечернята.

 

Но се случило така, че организаторът на пътуването, който трябвало да вземе имената, много закъснял. Така Р. трябвало да остане на вечернята и да участва в акатиста на св. Николай, но през цялото време била много притеснена.

Вече се стъмвало, храмът бил леко осветен и в пелeната на нощния мрак Р. се приближила до икона на светицата, която изнасят за почитание, и започнала да я моли за помощ. В този момент видяла как две струйки се стичат по масивното стъкло. Жената импулсивно решила, че нещо е протекло от вазата над иконата и я избърсала със салфетка. Отдръпнала се да си тръгне и в съзнанието ѝ изникнал въпросът: „Какво беше това?!”.

Върнала се и се навела над иконата – тогава видяла как от стомничката, която държи светицата, започнали да извират в двете посоки две ручейчета. Инстинктивно Р. поставила пръста си върху стъклото, което било със завидна дебелина, и той целият се потопил в миро. Жената го изяла, понеже не знаела как да постъпи по друг начин със светинята, и месеци наред след това при молитва или спомен за случилото се се появявало едно гъделичкане в устата и гърлото ѝ.

 

 

Горе: Иконата на св. Мария Магдалина, пред която се е случило чудото.