800px-Building_of_the_Holy_Synod_of_the_Bulgarian_Orthodox_Church Всемирното Православие - РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ЗА СВИКВАНЕ НА ПАТРИАРШЕСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН ЦЪРКОВЕН СЪБОР ЗА ИЗБОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХНа своето заседание на 19.03.2024 г. Св. Синод реши:

Определя на 30 юни 2024 г. да бъде свикан Патриаршески избирателен църковен събор за избор на нов Български патриарх.

Да се изпрати Окръжно до Епархийските митрополити за подготовка и провеждане на избори на делегати за Патриаршеския избирателен събор в Епархиите на 02 юни 2024 година (5 Неделя след Пасха – на Самарянката. Св. Никифор изповедник, патр. Константинополски. Прпмчк Еразъм Охридски).

На 20 юни т.г. да бъде свикано нарочно заседание на Св. Синод на основание чл. 45, ал. 1 от УБПЦ-БП, на което да бъдат избрани трима епархийски митрополити – кандидати за патриаршеския престол, които отговарят на изискванията по чл. 40 от УБПЦ-БП.