9k= Всемирното Православие - АНГЕЛСКИТЕ ЧИНОВЕ  „Ще заповяда на Ангелите Си за тебе,

 да те опазват във всички твои пътища”

                                                                   (Пс.90:11)

       Възлюбени братя и сестри,

      В Символа на вярата ние изповядваме: „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо”. Видимото е материалният, вещественият, сетивният свят, а невидимото са безплътните сили, светите ангели, които днес честваме.

       

      Ангелите са безплътни, безсмъртни духове, надарени с ум, чувство и воля. Ангел значи посланик, вестител. Ангелите са първи изпълнители на Божията воля и я възвестяват на човеците. Те ни помагат в доброто и ни отклоняват от злото, пазят ни в нашия земен път и ни подпомагат по пътя на спасението. Това им служение е отразено многократно в Свещеното Писание на Вехтия и Новия Завет. Ето във Вехтия Завет – само един от многото случаи. Господ осъдил Содом на изгаряне и явяват се ангели, за да спасят праведния Лот и дъщерите му из беззаконния град (Бит. 19:11, 12-16).

        Нека споменем няколко изключително важни случаи от Новия Завет.

        Ангел се явил на бащата на св. Йоан Кръстител, Захарий, когато той по жребия си кадял в храма и му казал, че ще му се роди син, когото ще нарече Йоан и който ще бъде велик пред Бога (Лука 1:13-15).

        Архангел Гавриил, изпратен от Бога, възвестил на Дева Мария, че тя ще стане майка на Спасителя на света.

        Ангел съобщил на витлеемските овчари за родилия се Спасител, като им казал: „Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лука 2:10-11). И внезапно се явило с ангела многобройно войнство (ангелско) небесно, което хвалело Бога: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” (Лука 2:13-14).

        Ангел подкрепял Иисуса в Гетсиманската градина, когато Той се молел до кървава пот преди кръстните Си страдания.

        В светлозарното утро на преславното Христово Възкресение ангел казал на жените мироносици: „Не бойте се, зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук; Той възкръсна, както беше казал” (Мат. 28:6).

        При Възнесението два ангела се явили на учениците и ги ободрявали от раздялата с Учителя им, като им казали: „Какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето” (Деян. 1:11).

      Ангели ще присъстват на Страшния съд и ще отделят праведните от грешните. „А когато дойде Син Човечески в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си” (Мат. 25:31).

        Ангелите са служебни духове. Те предстоят пред престола Божий, прославят Го и биват изпращани в служение за спасение на човека. За тях св. апостол Павел пише: „Те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение” (Евр. 1:14). Те подкрепят нашите молитви и ги усилват с ходатайството си. Те вършат много добрини за душата и тялото ни, като са с нас денем и нощем на всяко място.

        При кръщението на човека му се дава ангел хранител, който не го оставя през целия му живот. Той го пази от зло, напътва го към добро, помага му по пътя на спасението. Отстъпва от него само когато той се ожесточава в злото, докато се покае. Сам Спасителят говори: „Гледайте да не презрете едното от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен” (Мат.18:10).

        Ангелското множество е извънредно голямо. Пророк Данаил казва, че „хиляда хиляди” служели на „Стария по дни” – Бога и десетки хиляди по десет хиляди предстояли пред Него (Дан. 7:10). Спасителят казва на учениците Си, че може да помоли Отца и Той ще Му представи повече от дванадесет легиона ангели (Мат. 26:53).

Свети Дионисий Ареопагит разделя ангелите на три степени: серафими, херувими и престоли; господства, сили и власти; начала, архангели и ангели. Над всички тях стои, поставен от Бога, свети архангел Михаил.

        Възлюбени братя и сестри,

        В богослужебното последование се молим: „Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим”. Със своето ходатайство пред Бога ангелите усилват нашите молитви. Ангелите се радват за всеки каещ се грешник и скърбят за неразкаян (Лук. 15:16). Ние трябва да бъдем достойни за ангелската помощ, като водим богоугоден живот и не оскърбяваме с лоши дела Ангела хранител. Ако ангелите се изпращат от Бога в служение на нашето спасение, то толкова повече ние сме задължени сами да се грижим за спасението си, с вяра, любов, чист живот, добродетелност. Нека така да постъпваме. С живота и делата си да не печалим своя Ангел пазител и да имаме охраната му от зло и помощта му за добро.

        Да се помолим с днешния празничен тропар на светите ангели: „Началници на небесните войнства, ние, недостойните, винаги ви молим да ни оградите с молитвите си под покрова на вашата невеществена слава, като запазвате нас, които усърдно се молим и викаме: избавете ни от беди като чиноначалници на висшите сили”.

        А м и н!

__________________     

Слово, произнесено от приснопаметния Български патриарх Максим на Архангеловден в столичния катедрален храм „Св. великомъченица Неделя”, 1995 г.      

ARXANGELI Всемирното Православие - АНГЕЛСКИТЕ ЧИНОВЕ

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]