2023-07-24+%D0%B2+14.38.59 Всемирното Православие - МИНИСТЪР ЦОКОВ: ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО РЕЛИГИЯ КЪМ МОНВъзстановява се дейността на Експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката. Това стана ясно по време на среща между министър Галин Цоков и Ловчанския митрополит Гавриил, съобщи МОН. В разговора участие взеха и главният секретар на Св. Синод епископ Герасим, ректорът на Софийската семинария епископ Пахомий, деканите на православните факултети на университетите в София и Велико Търново – доц. Ивайло Найденов и проф. Магдалена Легкоступ, автори на учебници по религия, учители, родители и др.Съвещателният орган към министъра на образованието и науката по въпросите на религията не е провеждал заседания от повече от 3 години. „Това е важен механизъм да обсъждаме всички оперативни въпроси и ще положим усилия още септември да проведем негово заседание“, подчерта проф. Цоков. Той представи подготвяните промени в областта на училищното и предучилищното образование.

„Основен приоритет е промяна на учебното съдържание, така че то да формира умения и компетентности в учениците. Заедно с това обаче е ключово да създадем ценностна оценка и да формираме морални устои в децата и младите хора“, каза още той. Според него часовете по религия имат важно значение и е добре добрият опит, създаден по места да бъде проучван и прилаган.

Представителите на Светия Синод представиха свършеното в областта на образованието и опитът в съвместната им дейност с Община Ловеч. Те представиха и работата по разработването на учебници, които да се използват при избираемите часове в училище. Те се ангажираха и да представят предложенията им за по-широко навлизане на вероучението в образователната система на вниманието на Народното събрание.

Религиите в българската образователна система се изучават в избираеми учебни часове и във факултативни учебни часове по утвърдени учебни програми.