so6ievoad Всемирното Православие - ВЪЗКРЕСЕНИЕ (поезия)Възкръсна Бог! Възкръсна Бог!

В сърцето ми възкръсна...

Сияе звездния чертог

и светлини разпръсва!

 

 

О, Боже мой, ти пак си с нас –

гори божествен огън –

дочувам благия ти глас –

камбанен звън се рони.

 

Небесен звън да причасти

земята ни, душите,

а Твойта обич да блести

на хората в очите!

 

Възкръсна Бог – добър и благ!

Душата ми запява...

От звездния небесен праг

Бог всички благославя!

2010 г.