images?q=tbn:ANd9GcTHuBn9Rkqx4OW_B_n8-76jCUHfpueHIpYIkSC67zB9xScDUXQT Всемирното Православие - ВРЪБНИЦАБлаженият Давид, макар и лишен от лирата си, чрез песента на децата високо се радва и духом заедно с тях участва в тържеството, както някога пред лицето на ковчега Божий – и той с тях пее и възкликва радостно: благословен е, Който иде в име Господне!

Нека го запитаме: кажи ни, пророче, кой е този, който иде в име Господне? Не ни е работа – казва той – сега да ви уча: това сега е предоставено на децата от Онзи, Който из устата на младенци и кърмачета е приготвил възхвала за унищожение на врага и победа над мъстителя!

Кажете, деца: откъде е у вас това прекрасно съревнование и приятна песен? Кой ви научи на това? Кой ви умъдри за това? Кой ви свика? Къде са поканите ви? Кои са учителите ви? Вземете – казват те – участие в тържеството и пението, и вие ще узнаете това, което е било в желанието на Мойсея и другите пророци – ще видите с нас изпълнението на обетованието в лицето на нашия Учител!

Нека и ние с децата да грабнем клонки, нека и нас вдъхнови Дух Светий, та и ние да приветстваме Госта с внушената от Бога песен: благословен е Идещият в име Господне – осанна във висините!

Когато децата тържествуваха, когато учениците се радваха – закоравялата завист против славата на Господа се възбуди, градът изпадна в смут и почна да пита: кой е Този? Като че ли не са видели Благодетеля, прославен с безчислени Божествени чудеса? Тъмнината обаче не била в сила да покрие блестящата в нея незалязваща светлина. Против тези именно пророкът някога е казал: глухи, чуйте, и слепи, прогледайте и вижте! Виждате ли, възлюбени, точността на предсказанието?!

Цяла Иудея се изпълни с благодеяния, а те сега питат: кой е Този? О, неразумни люде, които лъжливо се наричат учители! О, безсмислени старейшини! О, безсрамно потомство на Ханаан, а не на богобоязливия Иуда! Малките деца познали Твореца си, а непокорните бащи попитали: кой е Този? Младото поколение възпяло Бога, а застарелите в зло питали: кой е Този? Гръдните деца (кърмачетата – б.р.) проповядват за Бога, а възрастните богохулстват! Отрочетата благочестиво отправят свещена хвала, а безбожните иереи нечестиво негодуват!

О, жестоки човеци, които се мислите за праведници, обърнете сърцата си към своите деца и от тях се поучете за тайните Божии! Защо вие при блясъка на слънцето обичате тъмнината? Защо замисляте война против мира, който нищо не може да смути? Ако вие сте верни синове на Сион, веселете се заедно с чедата си: нека благочестието на рожбите ви бъде повод за радостта и тържеството! От тях се научете: кой ги е научил на това, кой ги е свикал, откъде е дошло това учение, какво е това ново богословие и старо пророчество?!

Обърнете сърцата си към радостта на децата; не затваряйте очите си пред Истината; влезте в радостта на Господа! С всички тях – деца и бащи – нека и ние отправим хвала и кажем: благословен е Идещият в име Господне! Осанна на Давидовия Син!

(икона: days.pravoslavie.ru)